19 maart 2012

Kilometer nieuw Sofiastrand op drempel van Walcheren

Net buiten Walcheren, bereikbaar via de Veersegatdam, wordt langs de Oosterschelde een nieuw recreatiestrand aangelegd van een kilometer lengte.
Het strand komt bij de Sofiahaven, ingeklemd tussen de Roompot Marina, Roompot Beach Resort en de inlagen bij Wissenkerke. Het wordt dertig meter breed met brede duinenrij.

Het Sophiastrand wordt aangelegd door Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Kosten: drie miljoen. Het strand is bedoeld als versterking van de zeeweering. De gemeente Noord-Beveland en Roompot Recreatie draaien op voor het onderhoud.

Bron en hele artikel: PZC

Geen opmerkingen:

Een reactie posten