7 februari 2011

Project: Bospark 't Wolfsven

De eigenaar van het park wil de kwaliteit van het park verbeteren door recreatieverblijven aan te passen en uit te breiden. Ook is een herinrichting van het park in het plan opgenomen. Hierbij is de continuïteit van het landschappelijke en natuurlijke karakter erg belangrijk.

Stand van zaken

De provincie heeft een deel van het bestemmingsplan vastgesteld. Een deel van het bestemmingsplan is afgekeurd. Daarvoor wordt nu een nieuw plan gemaakt.

Bron en hele artikel: Nieuwbouw Geldrop Mierlo