4 maart 2015

Roompot investeert in natuurkwaliteit op Noord-Beveland

Roompot Vakanties gaat veel geld investeren in de natuur- en landschapskwaliteit van Noord-Beveland. Dat is de afspraak die Roompot Vakanties, Het Zeeuwse Landschap en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) hebben gemaakt. Aanleiding was de realisatie van 40 strandhuizen van Roompot op het Sophiastrand.

Het Zeeuwse Landschap en de ZMf maken zich grote zorgen over de toenemende bebouwing langs de Zeeuwse kust. Zo plaatste Roompot Vakanties voorjaar 2014 veertig permanente strandhuizen op het Sophiastrand bij Kamperland. Daarnaast is de recreatieondernemer van plan om dit jaar nog 20 extra strandhuizen te plaatsen op dit strand. Volgens de natuurorganisaties past de bebouwing van het Sophiastrand niet binnen het ruimtelijke beleid van de provincie Zeeland. Ook vonden zij de noodzakelijke natuurtoets, waarbij gekeken wordt wat de schade zou kunnen zijn voor de natuur en het landschap als gevolg van de bouw van deze bungalows, niet volledig.

Roompot Vakanties en de natuurorganisaties zijn daarom met elkaar in gesprek gegaan over bebouwing van het Sophiastrand en de effecten hiervan op de natuur en het landschap. Deze gesprekken waren voor alle partijen constructief en verhelderend. Naar aanleiding van deze gesprekken gaat Roompot Vakanties investeren in de verbetering van de natuur- en landschapskwaliteit van Noord-Beveland én in de recreatieve beleving hiervan. Op basis van de Handreiking Verevening van provincie Zeeland komt er per strandhuis 5.000 euro beschikbaar, in totaal dus 200.000 euro. Het Zeeuwse Landschap en de ZMf krijgen medezeggenschap over de besteding hiervan.

Bron en hele artikel: Groene Ruimte