24 september 2019

Gemeenteraad akkoord met tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op De Bikkels

101 arbeidsmigranten zullen worden gehuisvest op Bospark De Bikkels in Vlierden. De gemeenteraad is dinsdagavond akkoord gegaan met de plannen hiervoor.

Roompot gaat Bospark De Bikkels in Vlierden restylen tot Naturepark De Peel. De restyling duurt tot de zomer van 2021. Voor de financiering hiervan is een oplossing gezocht, waar de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op een deel van het park onderdeel van uitmaakt. Roompot, Samen Vlierden en gemeente Deurne hebben gezamenlijk een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de restyling van het vakantiepark en de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

Afgescheiden gedeelte op vakantiepark

In de driepartijenovereenkomst zijn zaken vastgelegd als de periode en situering van de huisvesting van arbeidsmigranten. Onder meer is afgesproken dat in totaal 101 arbeidsmigranten voor een periode van maximaal 1¾ jaar op een afgescheiden gedeelte van het park worden gehuisvest.

Vergunningen huisvesting Arbeidsmigranten

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd, kan een beslissing over de benodigde vergunningen worden genomen. Er is een omgevingsvergunning nodig voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Verder is voor de huisvesting van arbeidsmigranten een exploitatievergunning nodig. Beide vergunningaanvragen zijn inmiddels door Roompot ingediend. Deze aanvragen worden nu door de gemeente getoetst aan de wet- en regelgeving. Daarnaast is Roompot op dit moment in gesprek met de individuele eigenaren om met hen tot overeenstemming te komen over de restyling van hun woningen.

Park weer open
Vanaf 1 oktober stelt Roompot het Vlierdense Bospark De Bikkels weer open voor recreatieve verhuur. De huisvesting van arbeidsmigranten kan plaatsvinden op het moment dat de omgevingsvergunning en exploitatievergunning zijn verleend en er overeenstemming is bereikt met de individuele eigenaren over de restyling van hun woningen.