4 april 2013

Nieuw zand voor strand Banjaard

Rijkswaterstaat start in de week van 15 april 2013 met het ophogen van het Rijkswaterstaat start in de week van 15 april 2013 met het ophogen van het strand bij de Banjaard.

Oosterscheldekering en de Veerse Dam wordt voorzien van een extra laag zand. Aannemerscombinatie Dredging International en Jan de Nul brengt met zandzuiger Charles Darwin in totaal 360.000 m3 zand op het strand aan. Aansluitend brengt Rijkswaterstaat 1,5 miljoen m3 zand aan op de zeebodem voor het Banjaardstrand. Met het aanbrengen van nieuw zand is Noord-Beveland de komende jaren weer beschermd tegen de zee. Eind mei 2013 zal het werk naar verwachting gereed zijn. Via een persleiding net ten oosten van strandpaviljoen de Banjaard brengt de Charles Darwin tot het begin van de meivakantie 15.000 m3 zand op het strand aan. Op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is een stukje van het strand tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek. Direct na het aanbrengen van zand op het strand, wordt de zeebodem bij de Banjaard voorzien van extra zand.

bron en hele artikel: Blik op nieuws

Geen opmerkingen:

Een reactie posten