Roompot Vakantieparken: Nieuws, Acties, Aanbiedingen en kortingen

vrijdag 1 oktober 2010

Bestemmingsplans 't Wolfsven

Het Bospark ’t Wolfsven voldeed niet aan de vraag naar kwalitatief hoogstaande recreatieve verblijfsaccommodatie midden in dit gebied. Juist om de omgeving een nieuwe toeristische stimulans te geven wilde de Roompot graag inspelen op de vraag vanuit de markt.

De strategie van het Reconstructieplan is gericht op uitbreiding van de verblijfsrecreatie, behoud van de positie in de verblijfsrecreatieve markt door kwaliteitsimpulsen en groei in de dagrecreatieve markt.

Voorwaarde daarbij is wel dat natuurlijke, landschappelijke en ecologische waarden blijven behouden en zo mogelijk worden versterkt. Het recreatiepark maakt volgens de Interimstructuurvisie immers deel uit van een regionale natuur- en landschapseenheid (RNLE). Het onderhavig plangebied behoort voorts tot de Groene
Hoofdstructuur (GHS). Het behoud en de verdere ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden dient in deze gebieden uitgangspunt te zijn.


Bron: Bestemmingsplan Wolfsven